CATHOLIC CHURCH AMOD

NGO Name: CATHOLIC CHURCH AMOD

Address: D 6 ANAND, nadiad, GUJARAT

Tel: 9712080232

 

SAMAJ JAGRUTI SEVA SANGH

NGO Name: SAMAJ JAGRUTI SEVA SANGH

Address: maha 1448/85 , MALSHIRAS , MAHARASHTRA

Tel: 9890843401

 

SHREE RAMANUGRAH TRUST

NGO Name: SHREE RAMANUGRAH TRUST

Address: E-24518 (MUMBAI), MUMBAI, MAHARASHTRA

Tel: 9820889744

 

JAGRAT TRUST

NGO Name: JAGRAT TRUST

Address: E 21802, Ahmedabad, GUJARAT

Tel: 9327089385

 

Udasin Karshni Ashram Trust

NGO Name: Udasin Karshni Ashram Trust

Address: AG-14540, RAMANRETI, UTTAR PRADESH

Tel: 9869036230

 

NEEREKSHE

NGO Name: NEEREKSHE

Address: 777/2000-01, BANGALORE, KARNATAKA

Tel: 9972458111

 

SADBHAVNA TRUST

NGO Name: SADBHAVNA TRUST

Address: 3370, New Delhi, DELHI

Tel: 9473789465